Nettbutikken
Informasjon og inspirasjon
Jente løper på tursti

Skadeforebygging

De viktigste tiltakene for å unngå skade er riktig treningsprogresjon og god variasjon av både trening og sko.

For å kunne forebygge skader på best mulig måte, er det grunnleggende å forstå hvordan og hvorfor skader oppstår. I dag har vi mye kunnskap rundt akutte skader, men belastningsskader er en betydelig utfordring for både pasient og behandler.
I mange tilfeller er det flere årsaker til at en belastningsskade oppstår. Både indre og ytre faktorer spiller inn. Indre faktorer kan være alder, vekt, redusert bevegelighet, feilstilling i ledd, svak muskulatur, ugunstig løpsteknikk og tidligere skader. Ytre faktorer kan være underlag, sko, utstyr og vær.

Endring av klima, underlag, sko, tempo, mengde og intensitet kan bidra til at en skade oppstår. En skade kan imidlertid også oppstå dersom det går lang tid uten at du endrer på noen av disse faktorene. Dersom du alltid løper den samme runden, med de samme skoene og i det samme tempoet, kan det gi feil eller gjentagende belastning. Variasjon er gull. Et godt tips er å ha flere sko med ulike egenskaper å bytte på. Du kan for eksempel veksle mellom en godt dempet mengdetreningssko til de lange, rolige turene og en lettere sko til raskere turer og intervaller.


Riktig treningsprogresjon er viktig
For rask endring i treningsbelastning er en av de vanligste årsakene til belastningsskader. En god regel er at kroppen din må være sterkere enn belastningen du utsetter den for. Vil du yte bedre, må du øke treningsbelastningen, men du må gjøre det gradvis. Øk intensiteten, varigheten eller frekvensen på treningen, eller velg en ny type trening. Sørg for at kroppen får tid til å bygge seg opp igjen og bli klar for neste økt.

Selv om du følger et treningsprogram, kan det være fornuftig å ikke bli for systematisk i treningen. Kjenn litt på dagsformen. Det er ikke sikkert at kroppen er helt klar for en hard motbakkeøkt akkurat i dag.


Nybegynner
En screening/undersøkelse hos idrettsfysioterapeut kan være fornuftig dersom du er nybegynner. Undersøkelsen vil vise om det er risikofaktorer til stede når du løper. Du får et spesialtilpasset treningsprogram med progresjon og øvelser som er riktig for deg og ditt nivå.

Selv om du er ivrig etter å komme i gang og vil se forbedringer raskt, er det viktig å øke belastningen gradvis. Som nevnt må du være sterkere enn belastningen du utsetter deg for. Er du sterk og har god teknikk, reduseres skaderisikoen betraktelig.

Pass også på at du har riktige sko til dine føtter. Det kan være avgjørende for å unngå skader. Med riktige sko vil du få mer glede av løpeturene dine.

Viderekommen
For deg som har løpt mye er belastningsstyring meget viktig. Det er fort gjort å trene feil og pådra seg belastningsskader dersom du blir for ivrig. Variér treningen og intensiteten når du jobber med å forbedre prestasjonene dine.

Elite
Også for eliteutøveren er belastningsstyring og variasjon svært viktig. Du kan med fordel oppsøke en idrettsfysioterapeut for en utvidet analyse, slik at du kan finjustere teknikk og øvelser. For mange er det avgjørende å periodisere treningen for å unngå skade. Ved å dele inn treningen i perioder med ulike mål og fokusområder, vil treningen få noe forskjellig innhold og belastningen bli mindre ensformig.

Når skaden har meldt seg
Hva kan du gjøre dersom skaden har meldt seg? Du kan endre belastningsmønster, bytte sko, skifte over til et annet underlag eller utføre annen trening i en periode. Dersom du ikke gjør noen endringer, vil det ta lang tid før skaden leges. I verste fall kan skaden videreutvikle seg. Du kan lese mer om behandling av belastningsskader her.

Når skaden blir kronisk
Innen idrettsmedisin snakker vi om en kronisk skade når skaden eller smerten har vart i mer enn seks uker. Det er svært sjelden at skade og smerte blir permanent, men det kan ta lenger tid enn nødvendig dersom du ikke søker hjelp hos en fagperson.