Nettbutikken
Informasjon og inspirasjon
Mann løper utendørs i treningsklær

Laktat- og VO2maks test

I forbindelse med maratonsesongen og Oslo Maraton ønsker vi i samarbeid med Oxyflow Testlab å tilby testing av VO2maks og laktatprofil tirsdag 5.september

Enten du er nybegynner eller dreven løper, vil denne kombinasjonen gi deg et eksakt mål på din helse og yteevne. Testen gjennomføres av profesjonelt testpersonell og en av våre ansatte vil være med for å diskutere resultatene og gi tips om hva du kan gjøre med treningen din for å bedre prestasjon og redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Melkesyreterskel eller anaerob terskel (AT) er den høyeste intensiteten du kan løpe på uten at du får opphopning av melkesyre og stivner. En melkesyreprofiltest forteller deg mer om dine intensitetssoner og dermed også hvilken intensitet du bør ligge på dersom målet er å forbedre melkesyreterskelen din. VO2-maks er definert som maksimalt oksygenopptak per minutt under tilnærmet maksimal fysisk anstrengelse. VO2-maks testing brukes som et mål på din aerobe kapasitet og resultatet kan direkte knyttes til prestasjon og utholdenhet i aerobe aktiviteter.

Testen starter med laktatprofilen:

  • 10 min oppvarming
  • En passende maske blir satt på rundt munn og nese.
  • 5min intervaller på gitt hastighet, basert på oppvarmingen. Måling skjer mot slutten av hvert intervall. Hastigheten øker med 1km/t per intervall frem til laktatet passerer en gitt verdi.

Når laktatterskel er nådd starter VO2maks-testen:

  • Belastningen økes 1km/t per minutt, til VO»max er nådd (Ca. 4-6min hardt arbeid).

Kr 1500,-

Tirsdag 5. september

Löplabbet Oslo sentrum, Pilestredet 7

60 min varighet

BOOK TIME HER