Nettbutikken
Informasjon og inspirasjon
Løpesko

Behandling av akutte skader

Målet med behandlingen er å begrense den indre blødningen for å unngå smerte og hevelse. Tidligere var ICE huskeregelen for tiltak. Nå er P og OL kommet til og den nye regelen lyder det klingende navnet POLICE.

De vanligste akuttskadene i forbindelse med løping er overtråkk og muskelstrekk. En lokal blødning oppstår umiddelbart etter skaden dersom den involverer muskler, leddbånd eller sener. Den indre blødningen vil føre til hevelse og smerte, og ettersom hevelse forlenger rehabiliteringstiden er målet å begrense den indre blødningen. Den akutte fasen varer i 48 timer. Ved mistanke om brudd, oppsøk lege umiddelbart.

Hvordan behandle?
Innen idrettsmedisin benyttes POLICE-prinsippet: Protection, Optimal Loading, Ice, Compression og Elevation. Skaden bør behandles etter POLICE-prinsippet i minimum 72 timer, og noen ganger opp mot en uke.

Protection: Unngå ytterligere skade
Første prioritet er å beskytte det skadede området og redusere sjansene for ytterligere vevsskade og blødning.

Optimal Loading: Tilrettelegge for rehabilitering
Optimal belastning. Etter to døgn kommer en periode med aktiv hvile. Målet er å begynne opptrening for å gjenvinne samme funksjon som før skaden. Det er også viktig å bevege leddene for å unngå stivhet. Hensikten er å legge til rette for best mulig rehabilitering og minst mulig tap av funksjon. Det er lurt å rådføre seg med fysioterapeut før man går i gang. Krykker kan brukes for å tillate delbelastning.

Blid aktiv dame
Muskler må brukes, også om du er skadet. Inaktivitet gir betydelig tap av muskelmasse og muskelstyrke. Undersøkelser har vist at tapet vil være opp mot 3 % for hver inaktive dag. Derfor er OL – optimal belastning – lagt til den gamle muskeregelen ICE

Ice: Lindre smerte
Hensikten med å kjøle ned det skadede området er først og fremst å lindre smerte. Gjør det ti minutter hver tredje til fjerde time de første to døgnene.

Compression: Unngå hevelse
Kompresjon stopper blødningen i vevet og begrenser de indre skadene. Kompresjon er derfor det viktigste tiltaket. Ved å legge på elastisk bind, vil man unngå hevelse, forebygge og lindre smerte, samt legge godt til rette for at kroppen kan rehabilitere og hele skaden. Fortsett med kompresjon i to døgn etter at skaden har oppstått.

Elevation: Redusere det lokale trykket
Elevasjon bidrar til å redusere hevelse, men er kun mulig for kun mulig for ledd som kne, ankel og håndledd. Ved å holde det skadede området høyt, reduseres det lokale trykket og blodstrømmen til området minker.

Tekst: Kristine Berg Marhaug, fysioterapeut